بازدید کل: 183750

بازدید امروز: 88

بازدید دیروز: 134


روز فردوسی و آوازی ز ساور

توضیحات

به مناسبت روز فردوسی :

آوازی بداهه و کوتاه از ساورعلیا

که در بزرگداشت این شاعر و حکیم فرزانه در کانون جهان دیدگان گرگان با حضور دکتر قدمعلی سرامی

اردیبهشت  1394 اجرا شده است..

ز روز گذر کردن اندیشه کن             پرستیدن دادگر پیشه کن

فریدون فرخ فرشته نبود               به مشک و به عنبر سرشته نبود

به داد و دهش یافت این نیکویی    تو داد و دهش کن فریدون تویی

به نیکی گرای و میازار کس            ره رستگاری همین است و بس........حکیم ابوالقاسم فردوسی

تعداد بازدید 2012
ارسال نظر