بازدید کل: 183748

بازدید امروز: 86

بازدید دیروز: 134


آواز نوبهاری

توضیحات

لینک آوازی  از عبداله ساورعلیا به مناسبت نوروز و نوبهار در  سه گاه با شعری از سعدی

ای گل خندان نوشکفته نگه دار     خاطر بلبل  که نوبهار نماند

عاقبت از ما غبار ماند زنهار         تا ز تو بر خاطری غبار نماند

سعدی شوریده بی قرار چرایی   در پی چیزی که برقرار نماند 

لینک اینستایی آواز از عبداله ساورعلیا به مناسبت نوروز و نوبهار در  سه گاه با شعری از سعدی

تعداد بازدید 1777
ارسال نظر