بازدید کل: 166431

بازدید امروز: 39

بازدید دیروز: 115


آواز نوبهاری

توضیحات

لینک آوازی  از عبداله ساورعلیا به مناسبت نوروز و نوبهار در  سه گاه با شعری از سعدی

ای گل خندان نوشکفته نگه دار     خاطر بلبل  که نوبهار نماند

عاقبت از ما غبار ماند زنهار         تا ز تو بر خاطری غبار نماند

سعدی شوریده بی قرار چرایی   در پی چیزی که برقرار نماند 

لینک اینستایی آواز از عبداله ساورعلیا به مناسبت نوروز و نوبهار در  سه گاه با شعری از سعدی

تعداد بازدید 1637
ارسال نظر