بازدید کل: 105312

بازدید امروز: 74

بازدید دیروز: 105


مژده بهار

توضیحات

لینک اجرای ساور و هنرمندان جمهوری آذربایجان

ساز و آوازی کوتاه و بداهه در چهارگاه

1394

رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید     

   وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید.....

نوازندگان:تار عادل علی یو   adel aliyev ,  کمانچه فرخ هاشم لی farrokh hashem li ،خواننده  شائق عبایو  shayegh abayef  از جمهوری آذربایجان 

بالابان فرامرز گودرزی و تنبک مسلم مرادیان گرجی و آواز عبداله ساورعلیا از کشور ایران

تعداد بازدید 1082
ارسال نظر