بازدید کل: 186916

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 111


اي ايران

توضیحات

اي ايران

آهنگ: روح اله خالقی        خواننده عبداله ساورعليا        اركستر مجلسي سيلك      سالن همايشهاي بين المللي صدا و سيما  1386

ای ایران ای مرز پر گهر        ای خاكت سرچشمه هنر
دور از تو اندیشه بدان           پاینده مانی و جاودان
ای  دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنم    جان من فدای خاك پاك میهنم
مهر تو چون شد پیشه ام        دور از تو نیست اندیشه ام
در راه تو ، كی ارزشی دارد این جان ما      پاینده باد خاك ایران ما

سنگ كوهت دُر و گوهر است     خاك دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل كی برون كنم       برگو بی مهر تو چون كنم
تا گردش جهان و دور آسمان بپاست   نور ایزدی همیشه رهنمای ماست
مهر تو چون شد پیشه ام            دور از تو نیست ، اندیشه ام
در راه تو ، كی ارزشی دارد این جان ما   پاینده باد خاك ایران ما

ایران ای خرم بهشت من       روشن از تو سرنوشت من
گر آتش بارد به پیكرم        جز مهرت بر دل نپرورم
از آب و خاك و مهر تو سرشته شد گلم    مهراگر برون رود تهي شود دلم
مهر تو چون ، شد پیشه ام     دور از تو نیست ، اندیشه ام
در راه تو ، كی ارزشی دارد این جان ما     پاینده باد خاك ایران ما

تعداد بازدید 2711

نظرات کاربران

Luella 1395/5/26 9:23:54

Super exeictd to see more of this kind of stuff online.

ارسال نظر