بازدید کل: 125738

بازدید امروز: 107

بازدید دیروز: 155


کرامت نفس

توضیحات

این آواز از آلبوم ترنم سحرگاه بوده که در سال 1385 توسط حوزه ی هنری انتشار یافته است..

شرف نفس به جودست و کرامت به سجود   هر که این هر دو ندارد عدمش به که وجود

ای که در نعمت و نازی به جهان غره مباش   که محالست در این مرحله امکان خلود

وی که در شدت فقری و پریشانی حال      صبر کن کاین دو سه روزی به سرآید معدود

دنیی آن قدر ندارد که بدو رشک برند        ای برادر که نه محسود بماند نه حسود

قیمت خود به مناهی و ملاهی مشکن     گرت ایمان درستست به  روز  موعود

دست حاجت که بری پیش خداوندی بر     که کریمست و رحیمست و غفورست و ودود

کرمش نامتناهی، نعمش بی‌پایان         هیچ خواهنده ازین در نرود بی‌مقصود

 از ثری تا به ثریا به عبودیت او            همه در ذکر و مناجات و قیامند و قعود              سعدی                                                                                        

تعداد بازدید 2238
ارسال نظر