بازدید کل: 158885

بازدید امروز: 38

بازدید دیروز: 66


تمنای یار

توضیحات

لینک تمنای یار با صدای عبدالله ساورعلیا

این آواز در سال 1391 به سفارش رادیو گلستان  با حالتی از موسیقی بومی منطقه بر روی شعری از نظامی اجرا شده است..این مناجات را تقدیم می کنم به روح بلند پدربزرگ عزیزم عبدالرزاق ساوری که حافظ و راوی منظومه های موسیقی مازندرانی بود و نوا و احساس ملکوتی و زیبایش همیشه در ذهن و جانم طنین انداز است...

ترا جویم ز هر نقشی که دانم      تو مقصودی ز هر حرفی که خوانم

تو با چندان عنایتها که داری        ضعیفان  را کجا ضایع گذاری

یکی را پای بشکستی و خواندی     یکی را بال و پر دادی  و راندی

ندانم تا من مسکین کدامم          ز محرومان و مقبولان چه نامم

دل مست مرا هوشیار گردان        ز خواب غفلتم بیدار گردان 

یار شو ای مونس غمخوارگان        چاره کن ای پاره بیچاره گان  

                                                                  نظامی

لینک تمنای یار با صدای عبدالله ساورعلیا

تعداد بازدید 2988
ارسال نظر