بازدید کل: 151395

بازدید امروز: 49

بازدید دیروز: 78


ساز و آواز

توضیحات

تار : مهدی حاجی قاسمی

آواز :عبداله ساورعلیا              آذر 1389

آتش عشقم بسوخت خرقه طاعات را

سیل جنون در ربود، رخت عبادات را

مسئله عشق نیست درخور شرح و بیان

به که به یکسو نهند ، لفظ و عبارات را

جای دهید امشبم مسجدیان تا سحر

مستم و گم کرده ام راه خرابات را 

                              وحدت کرمانشاهی

ای بی خبر از محنت روز افزونم

دانم که ندانی از جدایی چونم

باز آی که سرگشته تر ازفرهادم

دریاب که دیوانه تراز مجنونم    

                                      رهی معیری

تعداد بازدید 3469