بازدید کل: 143315

بازدید امروز: 71

بازدید دیروز: 115

راز دل ديوانه    

من دیوانه به یک پیمانه نشوم مست ای یاران       پیاپی ساغر به گردش آور به مراد می خواران

همرازی خواهم همدردی جویم      تا با او راز دل دیوانه گویم      تا با او یک شب ره میخانه پویم

سوز دل من می بینی   راز عشقم می دانی      شرح پریشان احوالی از جبینم می خوانی 

 گهی میخندم گهی می گریم چه ثمر از این هستی       تو که هوشیاری  تو که بیداری  چه خبر از این مستی

همرازی خواهم همدردی جویم     تا با او راز دل دیوانه گویم    تا با او یک شب ره میخانه پویم

سوز دل من می بینی   راز عشقم می دانی      شرح پریشان احوالی از جبینم می خوانی  ....

                                                                                                     تورج نگهبان

 

تاریخ ارسال: 1394/9/22
تاریخ بروزرسانی: 1394/9/22
تعداد بازدید: 633
ارسال نظر