بازدید کل: 140210

بازدید امروز: 17

بازدید دیروز: 66

خانم نرگس بیگم ( فروغ) محسنی مفیدی :

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و دبیر رسمی آموزش و پرورش شهرستان گرگان می باشد.

پژوهشگر ادبیات فارسی و عضوشورای  پژوهشی خط و کتیبه های میراث فرهنگی اداره کل استان گلستان

عضو پژوهشی موسسه ی میرداماد در بخش شفاهی دانش نامه ی استراباد

عضو گروه تکنولوژی آموزشی زبان و ادب فارسی شهرستان گرگان می باشند

نیمکت وپیکره های با شکوه در نقد شعرانوری ابیوردی و

ادبیات تطبیقی نیروهای اهریمنی درشاهنامه  و مها بهاراتا کتابهای چاپ شده از ایشان در زمینه ی  ادبیات است..

تاریخ ارسال: 1394/2/30
تاریخ بروزرسانی: 1394/2/30
تعداد بازدید: 1936
ارسال نظر