بازدید کل: 187393

بازدید امروز: 92

بازدید دیروز: 114

به گردش فروردین    

شعر و آهنگ : محمدعلی امیر جاهد

به گردش فروردین     بیا به گلزار و ببین
چه می کند بوی گل    صفای دلجوی  گل
گرفته باد بهار بی هراس   حجاب از روی گل
چه شور غوغا که مرغ چمن  فکنده در کوی گل
مخور غم بیش و کمی    که این جهان است دمی
ببین از این راه دراز     ز رفته کی آمده باز
گذشته بگذشت و نیاید دگر     از این نشیب و فراز
حیات بلبل بود دفتر خلقت    حکایت گل بود مشق طبیعت
تو در گلستان حکمت   گشا دیده ی خبرت
وز این دو دستور عشرت    ببر پی به حقیقت
کنون که پی بردی به اسرار وجود
بدان که مقصود از وجود تو چه بود
چه از ازل بودی وهستی چه کنون
چه حاصل آوردی از این بود و نبود
تو زین معانی چرا ندانی
که زندگانی آنی است فانی است
نهی به کوری قدم به موری
که چون تو جانش جانی است
بگو که محبوب تو چیست زین کیش
کمال مطلوب تو نوش یا نیش
یا به حقیقت جاهد  یا به طریقت درویش

تاریخ ارسال: 1394/2/10
تاریخ بروزرسانی: 1394/2/10
تعداد بازدید: 4198
ارسال نظر