بازدید کل: 158446

بازدید امروز: 70

بازدید دیروز: 82

مادر

چند بیت شعری  که امروز به مناسبت روز مادر سرودم را به مادر عزیزم و همه ی مادران نازنین تقدیم می کنم :

مادر ای از هستی ات  هستیِ ما
مادر ای موسیقی مستی فزا
مادر ای زیباترین  تعبیر ها
الکن است از وصف تو تفسیرها
مادر ای عالی ترین ایثارها
هر چه بودت داده ای در کار ما
مادر ای  آرامش دلهای ما
نام زیبای تو شد سودای ما
مادر ای اقلیم مهر و عشق را
گشته ای در هر دو عالم پادشاه
مادر ای نور دل و دنیای ما
مهر و ماه از شرم  تو در قعر چاه
مادر ای درمان درد و رنجها
یافت معنی با وجودت گنجها
بارالها  مادرم  را از  بلا
وز گزند و درد ها دورش نما

                               عبداله ساورعلیا

 

تاریخ ارسال: 1394/1/21
تاریخ بروزرسانی: 1394/1/21
تعداد بازدید: 3619
ارسال نظر